چهار راهی گالوانیزه

نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 12 24 36

چهار راهی تخت گالوانیزه چینی سایز 4

چهار راهی تخت گالوانیزه چینی سایز 4 چهار راهی تخت گالوانیزه چینی سایز 4 یا چهار طرفه در زاویه 90 درجه به هم می رسند و علامت مثبت را تشکیل می دهند. چهار راهی تخت گالوانیزه چینی سایز 4 در هنگام تشکیل چارچوب یک سیستم لوله کشی بسیار مهم هستند و به طور کلی برای تقسیم جریان سیال در حال عبور از آنها استفاده می شوند و این اتصالات می توانند دارای یک ورودی و سه خروجی معمولاً در صورت لوله کشی یا سه ورودی و یک خروجی در صورت استفاده از زهکشی باشند. چهار راهی تخت گالوانیزه چینی سایز 4 چهار لوله با اندازه یکسان یا با اندازه های مختلف را به هم متصل کنند، هر دو نوع آن در بازار موجود است.

چهار راهی تخت گالوانیزه نیتکو سایز 3

چهار راهی تخت گالوانیزه نیتکو سایز 3 چهار راهی تخت گالوانیزه نیتکو سایز 3 که به عنوان اتصالات چهار طرفه نیز شناخته می شوند، لوازم جانبی لوله کشی هستند که برای اتصال سه لوله به خط اصلی استفاده می شوند. این چهار راهی تخت گالوانیزه نیتکو سایز 3 تمام اتصالات یک اتصالات متقاطع یا چهار طرفه در زاویه 90 درجه به هم می رسند و علامت مثبت را تشکیل می دهند. چهار راهی تخت گالوانیزه نیتکو سایز 3 در هنگام تشکیل چارچوب یک سیستم لوله کشی بسیار مهم هستند و به طور کلی برای تقسیم جریان سیال در حال عبور از آنها استفاده می شوند.