نمایش یک نتیجه

نمایش 12 24 36

چهار راهی تخت گالوانیزه چینی سایز 4

چهار راهی تخت گالوانیزه چینی سایز 4 چهار راهی تخت گالوانیزه چینی سایز 4 یا چهار طرفه در زاویه 90 درجه به هم می رسند و علامت مثبت را تشکیل می دهند. چهار راهی تخت گالوانیزه چینی سایز 4 در هنگام تشکیل چارچوب یک سیستم لوله کشی بسیار مهم هستند و به طور کلی برای تقسیم جریان سیال در حال عبور از آنها استفاده می شوند و این اتصالات می توانند دارای یک ورودی و سه خروجی معمولاً در صورت لوله کشی یا سه ورودی و یک خروجی در صورت استفاده از زهکشی باشند. چهار راهی تخت گالوانیزه چینی سایز 4 چهار لوله با اندازه یکسان یا با اندازه های مختلف را به هم متصل کنند، هر دو نوع آن در بازار موجود است.